Styret

Leder: Sigrid Furnes, Hordaland fylkesbibliotek / Bokbåten Epos

Nestleder: Kristian Ingdal Nilsen, Trøndelag fylkeskommune /  Kultur- og bibliotekbussen – Kultuvre- jïh gærjabusse

Styremedlemmer:
Kasserer: Tove Iren Nilssen, Tromsø bibliotek og byarkiv / Bokbussen i Tromsø
Styremedlem: Anne Gerd Lehn, Troms fylkeskommune / Bok- og kulturbussen i Sør-Troms – Girje ja kulturbusse Lulli-Romssas
Styremedlem: Olga Skrinde, Akershus fylkeskommune / Bibliotekbussen i Akershus
Styremedlem:  Jørgen Betten, Nesseby kommune / Bokbussen Tana/Nesseby  – Deanu/unjárgga girjebusse

1. vara: Karen Birgitte Knutsdatter Borud, Verdal bibliotek / Bokfinken