Årsmøtereferat Mobilis Tromsø 2018

Sakspapirer til årsmøtet og årsmøtereferat Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv Dato: 25.01.18 kl. 15:45 Til stede: 16 personer (alle medlemmer og stemmeberettigede) Saksliste: Viser til egen innkalling. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen innsigelser. Innkalling og saksliste kunne derfor godkjennes. Sak 2: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere Anne Gerd Lehn valgt til møteleder, … Fortsett å lese Årsmøtereferat Mobilis Tromsø 2018

Møteinnkalling og styremøtereferat 24.10.19

Referat frå styremøtet 24.10.19 på SkypeTid og sted: 24.10.19 på Skype Til stades: Sigrid Furnes, Hordaland fylkesbibliotek Tove Nilsen, Tromsø Bibliotek & Byarkiv Anne Gerd Lehn, Troms fylkeskommune/Kultur i Troms/ Bok- og kulturbussen i Sør-Troms Meldt forfall: Olga Skrinde, Akershus fylkesbibliotek Fråvær: Jørgen Betten, Tana/Nesseby bibliotek og Bokbussen Tana/Nesseby Permisjon: Kristian Nilsen, Trøndelag fylkesbibliotek Møteleiar: … Fortsett å lese Møteinnkalling og styremøtereferat 24.10.19

Styremøtereferat 03.05.19

Referat fra styremøtet i Mobilis Tid: 3. mai 2019 kl. 09:30 Sted: Hordaland fylkesbiblioteks lokaler, Bergen Til stede: Sigrid Furnes, Anne Gerd Lehn, Olga Skrinde, Tove Nilssen Meldt forfall: Kristian Nilsen, Jørgen Betten (streikefast) Sigrid Furnes innkalte til styremøtet pr. epost. Møteleder: Sigrid Furnes Innledning: Anne Gerd og Tove ankom 2.mai pga. lang reisevei. Jørgen … Fortsett å lese Styremøtereferat 03.05.19

Styremøtereferat 23.01.19

Referat frå styremøtet 23. januar 2019 Skype Tidspunkt: kl. 11:00 Til stades: Tove og Sigrid Meldt fråfall: Kristian, Jørgen, Anne Gerd, Olga Referent: Sigrid Det er ganske tvilsamt om det var eit beslutningsdyktig styre som hadde møte i dag, i og med at berre to av medlemma var til stades. Både Kristian og Olga prøvde … Fortsett å lese Styremøtereferat 23.01.19

STIPENDUTLYSNING

Er du personlig medlem av Mobilis – Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet, og ønsker å tilegne deg flere kunnskaper om mobile bibliotek, ha et kjempetrivelig samvær med likesinnede, se mange ulike bibliotekbussløsninger, samt oppleve Hannover i Tyskland i høstskrud, ja, da kan du søke om reisestipend fra Mobilis. Til sammen utlyses det 4 – … Fortsett å lese STIPENDUTLYSNING

Bokbåten «Epos» – omtykt kulturtilbod under press

«Siste reis for bokbåten? Vårturneen til bokbåten «Epos» kan vere siste reis for dette bibliotektilbodet.» 3. februar er dette overskrift i Vikebladet Vestposten, lokalavis for Ulstein og Hareide. Tilfeldigvis er maskinisten om bord på Epos frå Ulsteinvik. Han vert tipsa om denne artikkelen, ordet spreiar seg og vi finn fram til sakframlegg «Evaluering av bokbåttenesta», … Fortsett å lese Bokbåten «Epos» – omtykt kulturtilbod under press

Den vellykkede bibliotekbussen

Den vellykkede bibliotekbussen Hovedstyremedlem Ole Ivar Burås Storø rapporterer fra Mobilis‘ konferanse for mobile bibliotek i Tromsø 25. januar 2018. Bibliotekbuss ruler, men det trengs en større bevisstgjøring av mulighetene som finnes med rullende bibliotek. Blant folk flest generelt, og i nasjonale meldinger spesielt. Mye av seminaret handlet om å få fram verdien av bibliotekbuss, … Fortsett å lese Den vellykkede bibliotekbussen