Kommende arrangementer

Årsmøtereferat Mobilis 2018

Sakspapirer til årsmøtet og                            årsmøtereferat Tromsø Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv Dato: 25.01.18 kl. 15:45 Til stede: 16 personer (alle medlemmer og   stemmeberettigede) Saksliste: Viser til egen innkalling. Sak 1:   Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen innsigelser. Innkalling og saksliste kunne derfor godkjennes. Sak 2:   Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere Anne Gerd Lehn valgt til … Fortsett å lese Årsmøtereferat Mobilis 2018