Arkiv: Møteinnkalling og styremøtereferat

Mobilis kallar inn til årsmøte 2020

Norsk bibliotekforening si spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd kallar inn til årsmøte for alle med interesse for mobile bibliotek. Årsmøtet er lagt til barnebokkonferansen Se og les i Bergen.   Tid: Tysdag 11. februar kl. 16:00 Stad: Amalies hage, Bergen Off. Bibliotek Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar og referent 3. … Fortsett å lese Mobilis kallar inn til årsmøte 2020

Møteinnkalling og styremøtereferat 24.10.19

Referat frå styremøtet 24.10.19 på SkypeTid og sted: 24.10.19 på Skype Til stades: Sigrid Furnes, Hordaland fylkesbibliotek Tove Nilsen, Tromsø Bibliotek & Byarkiv Anne Gerd Lehn, Troms fylkeskommune/Kultur i Troms/ Bok- og kulturbussen i Sør-Troms Meldt forfall: Olga Skrinde, Akershus fylkesbibliotek Fråvær: Jørgen Betten, Tana/Nesseby bibliotek og Bokbussen Tana/Nesseby Permisjon: Kristian Nilsen, Trøndelag fylkesbibliotek Møteleiar: … Fortsett å lese Møteinnkalling og styremøtereferat 24.10.19

Innkalling og referat styremøte Oslo 18.10.17.

Innkalling til styremøte i Mobilis 2017 Tid: Onsdag 18. oktober 2017 Sted: Thon hotell Linne Klokkeslett: 11.00 – 14:00 Hovedtema: Bibliotekbussfaglig seminar i Tromsø 2018 Årsmøte for Mobilis 2018 Saksliste: Sak 42: Oppfølging- og orienteringssaker: –   Seminar i Sandefjord er trukket tilbake –   Støtte til Mariann Schjeides kandidatur som leder er oversendt –   Medlemsverving –   … Fortsett å lese Innkalling og referat styremøte Oslo 18.10.17.