Arkiv: Brev

Innspill til høringsnotat: Sametingets redegjørelse om samisk litteratur

Innspill til høringsnotat: Sametingsrådets redegjørelse om samisk litteratur Innledning I høringsnotatet vedrørende samisk litteratur er bibliotekbussene nevnt. Det finnes en egen interesseorganisasjon for mobil bibliotekvirksomhet i Norge.  Den heter Mobilis – og er en spesialgruppe for mobil virksomhet og er tilsluttet Norsk Bibliotekforening. Vi er ikke tilskrevet som høringsinstans, men siden vi har en særskilt … Fortsett å lese Innspill til høringsnotat: Sametingets redegjørelse om samisk litteratur

Bokbåten Epos – eit moderne kulturtilbod

Dette brevet er sendt til alle fylkespolitikarane i Hordaland, og har stått på trykk i Bømlo-Nytt, Sunnhordland og Kvinnheringen. Norsk Bibliotekforening, Spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd (Mobilis) og NBF Hordaland noterer at det endå ein gang er kome framlegg om nedlegging av bokbåten Epos i Hordaland. Bokbåten Epos har 52 stopp i 22 kommunar langs fjord- og … Fortsett å lese Bokbåten Epos – eit moderne kulturtilbod

Manglende statistikk for de mobile bibliotek enheter

I forbindelse med Bente Dammens innlegg om manglende statistikk for de mobile bibliotek enheter, har jeg lyst til å supplere med følgende: Dette viser vel nettopp det at mobile enheter IKKE  hører med i helheten, men oppfattes som et hyggelig ekstratilbud, gjerne med et visst preg av kulturminne og nostalgi . Helt motsatt av oppfatningene … Fortsett å lese Manglende statistikk for de mobile bibliotek enheter

VEDRØRENDE INNKJØPSORDNINGENE FOR LITTERATUR

Bibliotekmiljøet er etter hvert blitt gjort kjent med at Norsk kulturråd har vedtatt endringer i kriteriene for tildelingen av Kulturfondbøker, gjeldende fra 1.1.2015. I den forbindelse har styret for Mobilis mottatt flere negative reaksjoner på dette vedtaket fra våre medlemmer. Mobilis er en spesialgruppe tilsluttet Norsk bibliotekforening og er en interesseorganisasjon for mobile enheter, eksempelvis … Fortsett å lese VEDRØRENDE INNKJØPSORDNINGENE FOR LITTERATUR