Arkiv: Årsmøtereferater

Årsmøtereferat Mobilis Tromsø 2018

Sakspapirer til årsmøtet og årsmøtereferat Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv Dato: 25.01.18 kl. 15:45 Til stede: 16 personer (alle medlemmer og stemmeberettigede) Saksliste: Viser til egen innkalling. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen innsigelser. Innkalling og saksliste kunne derfor godkjennes. Sak 2: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere Anne Gerd Lehn valgt til møteleder, … Fortsett å lese Årsmøtereferat Mobilis Tromsø 2018

Årsmøtereferat Mobilis 2018

Sakspapirer og årsmøtereferat Tromsø Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv Dato: 25. januar 2018, kl. 15.45 Tilstede: 16 personer (alle medlemmer og stemmeberettigede) Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen innsigelser. Innkalling og saksliste kunne derfor godkjennes. Sak 2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere Anne Gerd Lehn valgt til møteleder, Karina Bording Halgunset referent og … Fortsett å lese Årsmøtereferat Mobilis 2018

Referat fra Årsmøte i Mobilis 2014

Tid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00  Sted: Bibliotekmøte i Trondheim, Clarion Hotel & Congress Trondheim Til stede: Tone Sandum Lindh, Vidar Sørum, Marit Hass, Petra Wognild, Sigrid Furnes, Lise Gyldmar, Anne Gerd Lehn. Saksliste: 1. Åpning. Leder Tone Sandum Lindh ønsket velkommen til årsmøtet og redegjorde for valg av møtetidspunkt. Bibliotekbussene i Akershus fylkeskommune har … Fortsett å lese Referat fra Årsmøte i Mobilis 2014

Innkalling til årsmøte i Mobilis

NBFs spesialgruppe for mobil bibliotektjeneste Sted og tid: Bibliotekmøtet i Trondheim Clarion Hotell & Congress tirsdag 25. mars kl. 18:00 Saksliste 1 Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Rapport om virksomheten i 2012 og 2013 4. Godkjenning av regnskap og budsjett 5. Valg 6. Eventuelt   Forslag til styre i Mobilis 2014-2016 Leder:                  … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i Mobilis