Bli medlem i Mobilis

Mobilis jobber for bedre bevegelige bibliotek. Vi er en del av Norsk Bibliotekforening, som er en interesseorganisasjon for deg som bruker bibliotek. Alle kan bli medlem i Norsk Bibliotekforening og Mobilis. Faktisk håper vi du vil melde deg inn med en gang!

Det koster 100 kroner i året å være medlem i Mobilis, og 200 kroner for institusjon. Medlemskontingenten i Norsk Bibliotekforening er 450 kroner for ordinært medlemsskap og 200 kroner for studenter, pensjonister og arbeidsledige. Det er egne priser for institusjoner. Send e-post hvis du vil melde inn institusjon.