Invitasjon til Årsmøte i Mobilis 2020

NBFs spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet arrangerer Årsmøte annethvert år. Forrige årsmøte ble avholdt etter på Tromsø Bibliotek & Byarkiv januar 2018. Den gangen ble det avviklet i sammenheng med vårt eget seminar: «Bibliotek i farta»

Til neste år planlegger vi å arrangere ÅRSMØTET i forbindelse med Barne- og ungdomskonferansen Se & Les som avvikles i Bergen 11.-12. februar 2020. Så sett av datoene allerede nå. Nærmere detaljer vil bli kunngjort.

Stipendstøtte:
Det er mulig å søke om reisestipend fra Mobilis for å delta på årsmøtet. Søknad med budsjett over forventede reiseutgifter oversendes Mobilis v/ Tove Nilssen, Tromsø Bibliotek & Byarkiv, Pb 6900, 9299 Tromsø. Regnskap og kort rapport fra deltakelsen vil bli krevd i etterkant.

Vi håper at flest mulige at våre medlemmer har mulighet til å delta på årsmøtet.
Alle er hjertelig velkomne!