Mobilis på studietur til Stockholm

Artikkelen står også på trykk på medlemssidene fra Norsk Bibliotekforening i Bok og Bibliotek 5-2019

Svensk bibliotekforening har nylig opprettet et ekspertnettverk for mobil bibliotekvirksomhet, som er den svenske versjonen av Mobilis, Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet. Anne Gerd Lehn og Tove Nilssen, styremedlemmer i Mobilis, dro på studietur til Stockholm for å møte sine svenske kollegaer og lære mer om mobil bibliotekvirksomhet i Sverige. 

Tekst: Anne Gerd Lehn, Bok- og kulturbussen i Sør-Troms og Tove Nilssen, Bokbussen i Tromsø.

Svensk bibliotekforenings ekspertnettverk for mobil bibliotekvirksomhet

Britt-Marie Ingdén-Ringselle er initiativtaker til Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för mobil biblioteksverksamhet og som hun nå leder. Hun har nylig tatt bibliotekutdannelse, men har jobbet i bibliotek i over 20 år og i alle år savnet et nettverk. Det nye nettverket har allerede 50 medlemmer. Det svenske ekspertnettverkets oppbygging er ganske lik vårt. Styret består av 4 personer fra ulike deler av landet. De møtes to ganger i året og har i tillegg Skypemøter.

Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för mobil biblioteksverksamhet hadde oppstartmøte mens vi var på besøk i august. På møtet diskuterte de om mobile virksomheter kan benyttes i andre sammenhenger. Erfaring- og idéutveksling stod også på programmet. På dagsorden var også tre inspirerende foredrag:

  • Vad kan man göra på en bokbuss? Elina Garp og Catharina Edén fra Västerås stadsbibliotek fortalte om deres aktiviteter og framtidstanker videre for virksomheten.
  • Vinåkers landsbygdsbibliotekarie ble presentert av Malin Enghardt. Hun fortalte om deres lesefremmende tiltak og spredning av det digitale biblioteket og digitale tjenester.
  • Anders Gistorp, ordfører i juryen for Årets mobile bibliotek i Sverige, redegjorde for hvordan juryen jobbet og deres kriterier for utmerkelsen.

Deltakere var enige om at det finnes felles nasjonale utfordringer og behov for en egen ekspertgruppe. Dermed ble et ekspertnettverk med et styre nedsatt.

Bibliambule – hengekøyebiblioteket

I Stockholm var det kulturfestival hele uken og Stockholms mobile enheter deltok. Bibliambulen, innkjøpt på prosjektmidler av Stadsbiblioteket, var plassert i Kungsträdgården.

Alle var rett og slett bare nødt til å prøve hengekøyene, også Tove Nilssen og Anne
Gerd Lehn fra Mobilis.

 

Bibliambulen, omtalt som «hängmattebiblioteket» eller «hengekøyebiblioteket», er av fransk opprinnelse. Den kan slås sammen og blir som en kasse bakpå el-sykkelen. Stadsbiblioteket hadde også kjøpt inn flere el-sykler til bruk i oppsøkende virksomhet. I Sverige er bibliotekarene i toppform! De fartet rundt – noen syklet, men bibliambulen veier 130 kg så den fraktes med budbil. Sykling i bakker, på grusveier og strandlinjer er noe annet enn langs flate franske asfaltveier. Bibliambulen var mye brukt, for eksempel på badestrender, festivaler og andre happenings.

Barnas bokbuss

På Norrbro myldret det av aktiviteter tilpasset den yngre barnegruppen. Ved siden av teltet til Stockholms Stadsbibliotek var Barnens bokbuss, lokalt kalt Bettan, parkert.

Velkommen inn! Her sitter Anne Gerd inne på bokbussen.

 

Bettan var bemannet av to stykker under festivalen. Stadsbiblioteket har åpent alle dager i uka, så ingen ekstra lønn for lørdager. Biblioteket er åpent til kl. 21:00, med arbeidstid til kl. 21:30 og turnus er inkludert i lønnen. Bibliotekbussens ansatte har en annen arbeidsavtale enn de øvrige, siden de må arbeide mandag-fredag på grunn av rutekjøringen, ellers er det ingen forskjeller.

Bettan besøker besøker barnehager, skoler, asylmottak, krisesenter, samt festivaler og lignende. Bussen har ca. 100 stoppesteder.

 

Kungliga biblioteket – Sveriges nasjonalbibliotek

Kungliga biblioteket (KB) er Sveriges nasjonalbibliotek. Siden 1661 har biblioteket samlet

Anne Gerd og Tove foran Kungliga biblioteket.

inn og forvaltet alt trykket materiale jf. den svenske pliktavleveringsloven. Fra 2009 omfatter det også audiovisuelle medier. De ansatte fortalte at de sendte mange kopier av materiell til Norge. Samlingen er åpen for alle over 18 år, men er ikke til utlån.

I et eget rom i magasinet er Djevelens leksikon («Djävulsbibeln eller Codex Gigas) på 310 pergamentblad, oppbevart. Den er opprinnelig fra et kloster i Böhmen, og er minst 800 år gammel. Boka var en del av krigsutbyttet til Sverige i 1649. Hele boka er digitalisert og kan blas i på skjerm.

Bokbordet

Bokbordet er et gigantisk marked som i år ble arrangert for 29. gang. Aldri før har vi sett ett så langt bord med bøker! Vi gikk og gikk og enda var vi ikke ved enden av Bokbordet.

Jonas Naddebo fra Kulturborgarrådet, som tilsvarer statsråd for KD i Norge, åpnet Bokbordet. I sin tale berømmet han bibliotekene og fremhevet bokas viktighet og lesing. Det ble også en anledning for oss å hilse på Naddebo. Han smilte bredt da han hørte vi arbeidet innen mobil virksomhet i Norge. Han hadde absolutt hørt om bokbusser og bibliambulen.

Stadsbiblioteket og «Det rörliga biblioteket»

Før åpningen var det spenning i luften. Stockholms Stadsbibliotek har blitt pålagt å spare mellom 30 og 40 millioner de nærmeste tre årene, men alt forløp rolig. Vedtaket medfører en kraftig reduksjon av dagens driftsbudsjett, og 40 heltidsansatte har måttet slutte. Dette utgjør nesten 10 % av personalet som totalt var 430 ansatte. Oppsigelsene har vært gjennomført ved frivillig avgang, tidlig pensjonering, nye arbeidsgivere, men noen også ufrivillige gjennom ikke forlengede vikariat.

Stadsbiblioteket har en egen avdeling kalt «det rörliga biblioteket», som er en oppsøkende virksomhet som driver med PR og markedsføring. Avdelingen har over 30 ansatte og de jobber med alle de 40 bibliotekene i Stockholm. Målet er å utvikle biblioteket med tanke på nye og annerledes måter å drive mobil biblioteksvirksomhet på. Her er noen eksempler:

  • Flere bibliotek har kjøpt in el-sykler som benyttes ved ulike anledninger.
  • Mange bibliotek har en Boken kommer- Da har de gjerne også en Boken kommer-bil.
  • I Norrtälje administreres Bokbåten som er et samarbeid med tre andre kommuner. Bokbåtens framtid utredes nå.
  • En landsbygdbibliotekar er ansatt i en kommune med ansvar for at distriktsområdene skal få gode bibliotekstjenester.

”Stärkta Biblioteken”

Lenge har vi vært nysgjerrige på hvorfor det stadig bygges nye bibliotekbusser i Sverige, mens mobil bibliotekvirksomhet reduseres i Norge. Svaret er, som vi oppfattet det, at den svenske stat har satset stort på bibliotek i noen år. Prosjektet heter Stärkta Biblioteken. Målsettingen er at bibliotekene skal løftes, styrkes og synliggjøres. Staten har satt av 225 millioner SEK hvert år i tre år. Bibliotekene kan søke om prosjektmidler 2 ganger per år.

Lenge har vi vært nysgjerrige på hvorfor det stadig bygges nye bibliotekbusser i Sverige, mens mobil bibliotekvirksomhet reduseres i Norge. Svaret er, som vi oppfattet det, at den svenske stat har satset stort på bibliotek i noen år

I likhet med Norge opplever de i Sverige at staten har penger til prosjekter, mens kommuneøkonomien blir stram og det kuttes i bibliotekdrift. Det er en del frustrasjon blant bibliotekansatte og befolkningen. For de ansatte var det vanskelig å forklare hvordan en bibliotekbuss eller en bibliambule kunne innkjøpes, mens det samtidig ble reduksjon i innkjøp og bemanning.

Det var en opplevelsesrik og inspirerende tur! Vi fikk god kontakt med våre svenske kollegaer. Det var tosidig enighet om videre samarbeid, erfaringsutvikling og mulig arrangering av felles (nordiske) konferanser og møter. 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *