Den vellykkede bibliotekbussen

Den vellykkede bibliotekbussen

Hovedstyremedlem Ole Ivar Burås Storø rapporterer fra Mobilis‘ konferanse for mobile bibliotek i Tromsø 25. januar 2018.

Bibliotekbuss ruler, men det trengs en større bevisstgjøring av mulighetene som finnes med rullende bibliotek. Blant folk flest generelt, og i nasjonale meldinger spesielt.

Mye av seminaret handlet om å få fram verdien av bibliotekbuss, og hva et slikt fleksibelt bibliotek kan tilby. Deltakerne var enige om at det er viktig å synliggjøre spisskompetansen en bibliotekbuss har, og at faglig og personlig betjening er viktig for brukerne. Dette handler på den ene siden om at biblioteksektoren selv må bli flinkere til å fremheve egen kunnskap og funksjon, men at det også er behov for en klarere struktur på nasjonalt nivå, økte midler og politisk vilje til å satse på bibliotekbuss nå og i tiden framover. Skal vi imidlertid overbevise politikere om å satse, må vi sørge for at de får en større forståelse for hvorfor bibliotekbusser er viktig.

Da er det betryggende å vite at bibliotekbusser utgjør en forskjell. Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef ved Troms fylkesbibliotek, viste til statistikk fra fylke som viser en direkte sammenheng mellom kommunene med bibliotekbuss og utlån av bøker til barn og unge. Hun var også opptatt av bibliotekbussen som formidler av litteratur til barn og unge, og viktigheten av å koble bok og leser, drive utadrettet virksomhet og i større grad være der folk er. Her ligger en mulighet til å synliggjøre kompetansen og til å gjøre bibliotekbusser levedyktige.

Bibliotekbussen kan skape magiske øyeblikk. Gode eksempler må nå fram til politiske beslutningstakere. Innledningsvis fikk vi høre om satsningen i Sverige og Finland, så kanskje vi avslutningsvis kan spørre: «Hva det er som gjør at disse to landene lykkes og hva vi kan lære av dem?»

Se: Den vellykkede bibliotekbussen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *