Bibliotek i farta 25. januar 2018 / Johtti Girjerájus 25. beaivvi 2018

Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet – MOBILIS – arrangerer seminar i Tromsø 25. januar 2018 /
Norgga Girjerájussearvvi MOBILIS – erenomášjoavku mobiila girjerájusdoaimma váras lágida seminára Romssas ođđajagimánu 25. beaivvi. 2018.

Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegt. 94, 9008 Tromsø
Báiki: Romssa girjerájus ja gávpotarkiiva, Grønnegt. 94, 9008 Tromsø

Mobilis inviterer alle med interesse for mobile bibliotek til seminar med skråblikk både bakover og fremover for virksomheten. Det blir også anledning til å oppleve Norges nyeste bibliotekbuss.
Mobilis bovde buohkaid geat beroštit mobiila girjerádjosiin seminárii gos geahčastit sihke vássán ja boahtte áigái. Lea maid vejolašvuohta vásihit Norgga ođđaseamos girjerájusbusse.

9:30: Registrering og mingling / Registreren og ságastallan  

10:30: Åpning / Raphan
v/ Anne Gerd Lehn, leder i Mobilis, leder for Bok- og kulturbussen i Sør-Troms, Kultur i Troms, Troms fylkeskommune / Anne Gerd Lehn, Mobilis jođiheaddji, Lulli-Romssa Girje- ja kulturbusse jođiheaddji, Kultuvra Romssas, Romssa fylkkasuohkan

10:35: De rullende biblioteker – gør de en forskel? /
Girjebusset – makkár mearkkašupmi lea dain?
Danmark og Norden: Ja! De rullende og fleksible kulturarenaer, der betjener store områder i såvel by som på land, gør en stor forskel.  Nej! Der kan observeres tilbagegang i antallet af biblioteksbusser, ergo gør de ikke nok forskel. Men hvordan ser det egentlig ud?
v/ Laurits Rasmussen, bibliotekar, bestyrelsesmedlem i Filibussen – faggruppen for Filial og Bogbusarbejdere i Danmark, redaktør for bokserien Mobile Libraries /
Dánmarku ja Davviriikkat: Juo! Johtti ja máškidis kulturarenat, mat bálvalit viiddes guovlluid sihke gávpogiid ja giliid, leat hui mávssolaččat. Ii! Girjebussiid lohku lea unnun, ja danin eai váikkut nu ollu. Muhto makkár lea duohta dilli? Laurits Rasmussen, girjerádjobargi, Dánska Filiála ja girjebussebargiid fágajoavkku (Filibusse) stivralahttu – Mobile Libraries girjeráiddu redaktevra.

10:50: Bibliotek på hjul i 50 år til? / Girjebusset 50 jagi geahčin?
Hva sier våre politiske dokumenter som Bibliotekmeldingen og Bibliotekreform 2014? Utgangspunkt i hennes egen masteroppgave: Bokbussens framtid i Buskerud. Bøker på hjul i 50 år til?  v/ Anne Grethe Lauritzen, spesialbibliotekar ved Buskerud fylkesbibliotek /
Maid dadjet politihkalaš dokumeanttat dego Girjerájusdieđáhus ja Girjerájusreforma 2014? Vuolggasadji lea su masterbargu: «Bokbussens framtid i Buskerud. Bøker på hjul i 50 år til?» Anne Grethe Lauritzen, erenomáš girjerádjobargi Buskerud fylkkagirjerádjosis.

11:05: Folkebibliotekenes mobile tjenester/Álbmotgirjerádjosiid mobiila bálvalusat
Om hvordan mobile bibliotektjenester brukes i Troms – potensiale og relevans
v/ Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef v/ Troms fylkesbibliotek /
Govt mobiila girjerájusbálvalusat geavahuvvojit Romssas – vejolašvuođat ja relevánsa. Birgit Larsen, fylkagirjerádjosa hoavda. Romssa Fylkagirjerájus.

11:20: Pause / Boddu

11:30: Ny bokbuss, endelig! / Viimmat ođđa girjebusse!
Om prosessen fram til ny bibliotekbuss og selvfølgelig: Besøk i det nye kjøre(verk)tøyet
v/ Tove Iren Nilssen, leder for bibliotekbussen v/ Tromsø bibliotek og byarkiv, kasserer i Mobilis /
Makkár lea leamaš proseassa ovdal go ođđa girjerájusbusse bođii ja dieđusge: Geahččat dan ođđa busse. Tove Iren Nilssen, girjebusse jođiheaddji / Romssa girjerájus ja gávportarkiiva, Mobilis ruhtadoalli

12:30: Lunsj / Beaiveborramuš

13:00: Mobilising with knowledge and more…. 
Om bibliotekbussen som verktøy for inkludering
v/ Abazar Hamid, musiker, tekstforfatter, sanger og verdens første fribymusiker /
Govt doaibmá girjebusse searvadahttin reaidun Abazar Hamid, musihkkar, čálli, lávlu ja máilmmi vuosttaš  fribymusihkkar

13:15: Smått gjør stort – de samiske dukkene Elle og Ánda på bibliotekbusstur / Sámi dohkát Elle og Ánda, ja sudno girjebussemátki 
v/ Tone Elvebakk, leder helse v/ Várdobáiki samisk senter og Janne Olsby, prosjektmedarbeider v/ Várdobáiki samisk senter /
Tone Elvebakk, Várdobáikki sámi guovdddáža dearvvašvuođa jođiheaddji ja Janne Olsby, Várdobáiki sámi guovddáža prošeaktamielbargi

13:40: Lohkanmiella – Leselyst
Om samisk bibliotekbusslesekampanje som arrangeres av de samiske bibliotekbussene
v/ Arne Steinnes, biblioteksjef i Kåfjord kommune / Sámi girjebusse lohkankampanja man sámi girjebusset lágidit. Arne Steinnes, biblioteksjef i Kåfjord kommune

13:45: Harry Potter: En bursdagsfeiring på turné / Riegádanbeaivvi ávvudeami turnea
v/ Kristian Nilsen, avdelingsleder Kultur- og bibliotekbussen, Trøndelag fylkesbibliotek, styremedlem i Mobilis og Karina Bording Halgunset, bibliotekar Kultur- og bibliotekbussen, Trøndelag fylkesbibliotek / Kristian Nilsen, Kultuvra- ja girjerájusbusse ossodatjođiheaddji, Trøndelaga fylkkagirjerájus, Mobilis stivralahttu ja Karina Bording Halgunset, Kultuvra- ja girjerájusbusse bargi, Trøndelaga fylkkagirjerájus

14:00: Ordet fritt – gleder og gremmelser i bibliotekbussverdenen / Rabas ságastallanboddu – buorit ja heajos vásáhusat girjerájusbussemáilmmis.
Ordet er fritt for alle deltakere til å stille spørsmål og dele erfaringer med hverandre /
Buohkain lea vejolašvuohta jearrat ja muitalit iežas vásáhusaid birra earáide.

14:30: Pause / Boddu

14:45: Årsmøte Mobilis / Mobilis jahkečoahkkin
v/ styret i Mobilis. Innkalling og sakspapirer publiseres på bloggen: /
Mobilis stivrra bokte. Gohččun jahkečoahkkimii ja áššebáhpirat almmuhuvvojit dán bloggas: http://mobilis.norskbibliotekforening.no

15:15: Oppsummering / Čoahkkáigeassu
v/ Sigrid Furnes, spesialrådgiver v/ Hordaland fylkesbibliotek, bibliotekar på bokbåten Epos, nestleder i Mobilis / Sigrid Furnes, spesialrådgiver v/ Hordaland fylkkagirjerádjosa erenemáš ráđđeaddi, Epos girjefatnasa girjerájusbargi, Mobilis várrejođiheaddji

15:30: Slutt / Čoahkkin loahpahuvvo

Deltakeravgift / Oasseváldinmáksu:
 Kr. 400,- for medlemmer / miellahttuide
Kr. 600,- for ikke-medlemmer / jus it lea miellahttu

Påmelding innen 10.desember 2017 til /
Dieđiheapmi ovdal juovlamánu 10. beaivvi 2017 deike:

Anne Gerd Lehn: kulturbussen@tromsfylke.no
Tove Nilssen: tove.nilssen@tromso.kommune.no

Våre medlemmer kan søke om reisestipend for deltakelse på seminaret og årsmøtet.

Mobilis

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *