Innkalling til Årsmøte i Mobilis 25.01.18

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet innkaller alle med interesse for mobile bibliotek til årsmøte i forbindelse med bibliotekbusseminaret i Tromsø.
Tid: Torsdag 25.januar 2018 kl. 14:45-15:30
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegt. 94, 9008 Tromsø

Saksliste:
1.   Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av møteleder og referent
3.    Rapport om virksomheten 2016-2017
4.    Godkjenning av regnskap 2016-2017
5.    Virkeplan 2018-2019
7.    Budsjett 2018-2019
8.    Innkomne forslag (frist 10. desember)
9.    Valg
10.  Eventuelt

Saker til årsmøtet må meldes til styreleder Anne Gerd Lehn, kulturbussen@tromsfylke.no innen 10.desember 2017. Sakspapirer publiseres på vår nettside: http://mobilis.norskbibliotekforening.no senest to uker før møtet.

Styret 2016-2017 har bestått av:
Leder:  Anne Gerd Lehn,  (på valg for 2 år)
Nestleder: Sigrid Furnes, Hordaland fylkesbibliotek (på gjenvalg for 2 år)
Kasserer: Tove Nilssen, Tromsø bibliotek og byarkiv (på gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Kristian Nilsen, Trøndelag fylkesbibliotek (på gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Olga Skrinde, Akershus fylkesbibliotek (ny, valg for 2 år)

Styret i Mobilis skal ha totalt 5 medlemmer. Leder velges på årsmøtet, mens øvrig styre konstitueres på første styremøte. Alle foreslåtte kandidater er forespurt.

Revisor: Águst Magnússon (på gjenvalg for 2 år)

1. varamedlem: Jørgen Betten, Tana/Nesseby (ny, på valg for 2 år)
2. varamedlem: Trude Hege Bergersen (ny, på valg for 2 år)

Gi oss gjerne et hint om at du kommer, da vi bestiller en lett forfriskning.
Vel møtt!

Harstad, 22. november 2017
Vennlig hilsen styret i Mobilis

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *