Innkalling og referat styremøte Oslo 18.10.17.

Innkalling til styremøte i Mobilis 2017
Tid: Onsdag 18. oktober 2017
Sted: Thon hotell Linne
Klokkeslett: 11.00 – 14:00

Hovedtema:
Bibliotekbussfaglig seminar i Tromsø 2018
Årsmøte for Mobilis 2018

Saksliste:
Sak 42: Oppfølging- og orienteringssaker:
–   Seminar i Sandefjord er trukket tilbake
–   Støtte til Mariann Schjeides kandidatur som leder er oversendt
–   Medlemsverving
–   Blogginnlegg og facebook – oppdateringer
–   Månedens mobile enhet
–   Utlysing av stipender: Tromsø, Aalborg
–   Styremedlemmer

Sak 43: Seminar Tromsø 2018
–   Program
–   Budsjettoversikt
–   Aktivitetstilskudd

Sak 44: Årsmøte 2018
–   Regnskap for 2016-2018
–   Årsmelding for 2016-2018
–   Budsjettforslag for 2018-2020
–   Virksomhetsplan for 2018-2020
–   Valg 2018-2020

Sak 45: Eventuelt

Harstad, 17.10.17
Anne Gerd

REFERAT FRA STYREMØTET I OSLO 18.10.17

Tid: Onsdag 18. oktober 2017,  Sted: Thon hotell Linne,  Klokkeslett: 11.00 – 14:00
Tilstede: Anne Gerd, Lise, Sigrid, Tove

Hovedtema: 
Bibliotekbussfaglig seminar i Tromsø 2018
Årsmøte for Mobilis 2018

Saksliste:

Sak 42: Oppfølging- og orienteringssaker:
–   Seminar i Sandefjord er avlyst
–   Støtte til Mariann Schjeides og Ole Ivar Buraas Storø’s kandidatur til hovedstyret er oversendt
–   Medlemsverving har vi i bakhodet, men ingen har vært særlig aktive siden sist.
–   Blogginnlegg og facebook – oppdateringer. Alle bør være mer aktive.
Anne Gerd og Sigrid gjør mye av denne jobben alene. Alle bør dele aktuelle innlegg på Mobilis facebookside. Laurits Rasmussen skriver mange aktuelle artikler. Anne Gerd kontakter han og ber han sende Mobilis det som passer å publisere på våre sider.
–   Når det gjelder Månedens mobile enhet bør vi presentere alle de norske bussene. De svenske og danske bussene kan vi presentere når det er noe spesielt, eller når anledningen byr seg. Anne Gerd sender ut oversikt over bussene en gang til.

Sak 43: Seminar Tromsø 2018
–   Programskisse er ferdig utformet.
–   Budsjettforslag er også klart og innsendt til NBF.
–   Aktivitetstilskudd fra 2017 er søkt overført til 2018.
I tillegg har vi søkt om et ekstra tilskudd på kr. 10 000.-
Det ble avgjort at det skal lyses ut 4 stk stipender á kr 2 000.- hver i forbindelse med seminaret i Tromsø.
– Mulige tema til Ordet fritt-posten i programmet:
– Datasystemer
– Prosjekt i Hordaland «Uterom som arena»
–  Det må skrives kontrakter med foredragsholderne. Sigrid ordner med kontrakter.

Sak 44: Årsmøte 2018
–   Regnskap for 2016-2017 blir klart til årsmøtet
–   Årsmelding for 2016-2017 starter Anne Gerd med
–   Budsjettforslag for 2018-2020 er utsatt til neste møte
–   Virksomhetsplan for 2018-2020 utsatt til neste møte
–   Valg 2018-2020
Alle er på valg, men det er uheldig at hele styret skiftes ut samtidig.

Lise hadde sitt siste styremøte og er nå ute av styret. Vi håper hun kan komme tilbake ved en senere anledning. Takk for innsatsen til Lise!
Vi har for få styremedlemmer nå og må ha flere inn i styret. Olga Skrinde og Jørgen Betten er forespurt og begge har sagt ja til å stille til valg.

Sak 45: Eventuelt
–  På organisasjonsmøtet ble det gitt en kort innføring i basecamp.
Dette er et verktøy som ser veldig nyttig ut og som vi kommer til å ta i bruk.
Alle i Mobilis styre bør gjøre seg kjent med basecamp og lage seg en bruker. Appbasert.
Alle styremedlemmer er allerede registrert i basecamp og Mobilis har en egen lukket gruppe. I tillegg er vi med på NBF’s gruppe.
–  Bibliotekbusstreff i Aalborg til sommeren. Angående utlysing av reisestipend, avventes dette pga det planlagte seminaret i Tromsø og økonomien er mer avklart.

Tromsø, 25.10.17
Tove Nilssen, referent

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *