Innkalling og referat fra styremøtet 18.01.17

Innkalling til styremøte i Mobilis
Møtested: Skype
Møtedato: Onsdag 18. januar 2017
Tidspunkt: 14-15

Saksliste
Sak 21: Godkjenning av møteinnkalling. Godkjenning av forrige møtereferat
Sak 22: Permisjon fra styreverv
Sak 23: Orienteringssaker
Sak 24: Innhenting av data ift programvare – biblioteksystemutfordringer
Sak 25: Strategiplan
Gjennomgang av evalueringsrapporten til Sametinget vedrørende tilskuddsordningen.
Sak 26: Bibliotekbusstreff i Norge
Sak 27: Søknad om aktivitetstilskudd for 2018
Aktuelle konferanser/kurs vi kan delta på? Neste års fysiske styremøte. Forslag?
Sak 28: Eventuelt

Referat fra styremøtet i Mobilis
Tid: Onsdag 18.01 2017
Sted: Skype
Klokkeslett: 14.00-15.00
Til stede: Anne Gerd Lehn, Tove Nilssen, Sigrid Furnes, Kristian Nilsen (referent)
Ikke tilstede: Petra Wognild

Sammendrag:
Biblioteksystemutfordringer
Strategiplan
Aktivitetstilskudd
Bibliotekbusstreff i Norge

Saksliste:

Sak 21: Godkjennelse av innkalling og referat
Innkalling og referat godkjennes.

 Sak 22: Permisjon fra styreverv
Lise Gyldmar innvilges permisjon fra styret. Petra Wognild innkalles som 1. vara og blir en del av styret.

Sak 23: Orienteringssaker
Orientering om hva som ble tatt opp på det forrige styremøtet.
Søknad om utbetaling av aktivitetsstøtte innsendt og utbetalt for 2016.
Samtale med NBF sentralt v/ Anna Kathinka
Mobilis og styret blir presentert i februarutgaven av tidsskriftet Bok og bibliotek.

Sak 24: Innhenting av data ift programvare – biblioteksystemutfordringer
Enighet om å kartlegge hva slags biblioteksystemer hver enkelt mobile enhet har, og deretter innhente oversikt over problemer/utfordringer hver enkelt enhet har med sitt system.

Sak 25: Strategiplan
I forbindelse med evalueringsrapporten til Sametinget kom det fram at strategiplaner er en mangelvare. Gjelder dette flere mobile enheter i landet? De fleste mobile enheter er underlagt overordnede strategiplaner, er det da et behov for en egen?
Tiltak: Samle inn strategiplaner, ha det på programmet til neste bokbusstreff?

Sak 26: Bibliotekbusstreff i Norge
Hvor skal treffet holde sted? Hvor mange dager? Det ble flere spørsmål enn svar. Enighet om å tenke videre, se på muligheten for å koble treffet med allerede eksisterende møter.

Sak 27: Søknad om aktivitetstilskudd for 2018
Ingen visste om kommende konferanser/kurs. Forslag om å spørre på den svenske bokbuss-siden på Facebook.

Sak 28: Eventuelt
Marit fikk stipend fra Mobilis for å delta på treffet i Skive, og hennes inntrykk fra deltakelsen er publisert på Mobilis’ egen facebookside og bloggen.

Kristian Nilsen
referent

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *