Referat fra styremøtet 28.04.16

Referat frå styremøte på Skype
Tid: Torsdag 28. april 2016 09.30-11.00
Til stades: Anne Gerd Lehn, Tove Nilssen, Kristian Nilsen, Sigrid Furnes
Fråver: Lise Gyldmar

1. Innkalling og sakliste til godkjenning. Saker til eventuelt
Innkallinga og saklista vart godkjent utan merknadar. Det var ingen saker til eventuelt.

2. Konstituering av styret
Årsmøtet 9. mars 2016 i Tromsø valde leiar og kasserar
Anne Gerd Lehn, leiar Tove Nilssen, kasserar
Lise Gyldmar vart spurd om å vere sekretær, men takka nei. Sigrid Furnes, nestleiar
Kristian Nilsen, ansvarleg for den offisielle Facebook-sida til Mobilis.

3. Verkeplan 2016-2018
Merknad til punkt 1: «Vise at mobile enheter kan være et uttrykk for moderne bibliotek som når folk der de er» Her er Facebook-sida til Mobilis eit viktig instrument.

4. Styremøte kombinert med Bibliotekbusskonferanse, DK
Tid for konferansen: laurdag 17. september og søndag 18. september. Vi prøver å få til styremøte fredag 16. september.

5. Reisetilskot / stipend til medlemmer av Mobilis
Vi lyser ut 5 stipend à Nkroner 2.000.
Kriterier: Medlemskap i Mobilis
Styremedlemmer får dekket reiseutgifter etter regning.
Det leveres en kort skriftlig rapport om opplevelsene på treffet som kan publiseres på Mobilis sin blogg og facebookside.
Søknadsfrist for stipend:  Mandag 23.mai

6. Sosiale mediar
Mobilis –for styret sine medlem
Mobilis Norsk Bibliotekforening – open side, ansvarleg Kristian

7. Månadens mobile enhet
Gjennomgang av aktuelle mobile enheter og kontaktpersonar fordelte.

8. Eventuelt
Kven er fullmaktsansvarleg for kontoen vår?
Ringe Brønnøysundregisteret for å finne ut korleis ein elle to kan vere fullmaktsansvarleg.

—–
Da er det i alle fall gått i orden med at Tove har fått tilgang til Mobilis kontoen.
Mail frå Anne Gerd 4. mai 2016

Referent, Sigrid Furnes

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *