Innkalling til styremøte 16.09.16

Tid:      Fredag 16. september 2016
Sted:     Hotel Skivehus, Skive i Danmark
Klokkeslett: Avtales senere

Saksliste:
Sak 10: Godkjennelse av referat fra de to forrige styremøtene

Sak 11: Orienteringssaker:
– Utlysing av stipend og stipendtildeling
– Kontaktmøte med Sametinget vedrørende samiske busser i Tromsø, 04.05.16
– Evalueringsprosessen vedrørende tilskuddsordningen for samiske bibliotekbusser.

Sak 12: Høringsnotat fra Sametinget vedrørende samisk litteratur. Frist 08.09.16

Sak 13: Økonomi
Kostnader styremøte Skive og andre utgifter
Redegjørelse v/ Tove

Sak 14: Organisasjonsmøte 19-20.10.16
Thon Hotel Linne, Oslo. Hvem deltar?

Sak 15: Medlemsservice

Sak 16: Staus quo for mobile enheter
Siste nytt fra Tromsø v/ Tove

Sak 17: Sosiale medier
Presentasjon av månedens mobil enhet
Husk å dele aktiviteten til deres mobile enhet også på Mobilis’ fb-side f.eks. Nasjonal Bibliotekdag

Sak 18: Arrangering av bibliotekbusstreff Norge

Sak 19: Orientering om situasjonen i DK v/ Marit Hass

Sak 20: Eventuelt

Mvh
Anne Gerd
styreleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *