Innkalling til styremøte 28.04.16

INNKALLELSE TIL STYREMØTE PÅ SKYPE
Til: Sigrid, Lise, Tove, Kristian
Tid: Torsdag 28.april
Tidspunkt: 09.30-11.00

Saksliste:
1. Innkalling og saksliste til godkjennelse.
Saker til eventuelt.

2. Konstituering av styret
Sekretær. Styremedlem. Ansvar sosiale medier.

3. Virkeplan for 2016-18
Ansvarsfordeling
Økonomi
Aktivitetstilskudd (m/kriterier)
Innlegg/leserbrev/annet – uttalelse fra styret om situasjonen for mobile enheter i Norge, sml.  med tall fra Sverige, Finland og Danmark. Nedgang i alle de nordiske landene, men ikke så radikalt som i Norge. Tallmaterialet fra styremøtet i Tromsø 02.10.15:
Norge: 18 bibliotekbusser + 1 bokbåt (3 bokbusser nedlagt frå 2014) 1995:51 2005:31 2015:19
Sverige: 80 bibliotekbusser (+ 1 bokbåt i Stockholm) Finland: 142 bokbusser (+ 1 bokbåt)
Danmark: 25 bokbusser  + 3 danske bokbusser som kjører i Nord-Tyskland.

4. Styremøte kombinert med Bibliotekbusskonferanse, DK
Tidspunkt: Lørdag 17.september – Søndag 18. september
Styremøte i forkant fredag 16.? Hvem kan delta?

5. Reisetilskudd/Stipend til medlemmer av Mobilis
– Skive
– Andre aktuelle deltakelser?
– Ut fra fb: Bokbussar i Sverige, blir det ikke konferanse i Umeå i år
Kriterier: Kort innlegg til bloggen og NBF med tanker, erfaringer fra konferansen.

6. Sosiale medier

7. Månedens mobile enhet.
Presentasjonsmal: Månadens buss
Namn på bussen
Kven som har levert den og kva år den vart kjøpt inn.
Kven som eig og driftar bussen.
Besøkstal
Kor mange dagar i månaden bussen er på vegen
Utover dette: Maksimalt 75 ord om det respondent meiner er relevant om nett deira bokbuss.
Spesialtilbod / tenester bør kanskje nemnast
Vi bør også spørje om å få eit bilete av bussen

8. Eventuelt
Organisasjonsmøte NBF
Kontaktmøte NBF
Neste styremøte

Harstad, 21.04.16
Anne Gerd

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *