Innkalling til årsmøte i Mobilis

Logo, mobilis norsk

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet – Mobilis innkaller til Årsmøte i forbindelse med det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø i mars 2016.

Saker til årsmøtet må meldes til styreleder Marit Hass, marithass69@gmail.com før 15 februar 2016. Sakspapirene publiseres på vår nettside: http://mobilis.norskbibliotekforening.no to uker før møtet.

Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegata 94, 9008 Tromsø.
Tid: Onsdag 9.mars 2016 kl. 18.45-19.30

Saksliste:
1.   Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av møteleder og referent.
3.    Rapport om virksomheten 2014-2015.
4.    Godkjenning av regnskap og budsjett 2014-2015.
5.    Endringsforslag Formål og vedtekter.
6.    Virkeplan 2016-2017.
7.    Budsjett 2016-2017.
8.    Innkomne forslag (frist 15. februar).
9.  Valg.
10. Eventuelt

Forslag til styre i Mobilis 2016-2018
Leder: Sigrid Furnes (ikke på valg for 2 år)
Nestleder: Anne Gerd Lehn (på gjenvalg for 2 år)
Styremedlem: Tove Nilssen (ny, på valg for 2 år)
Styremedlem: Lise Gyldmar (ny, på valg for 2 år)
Styremedlem: Kristian Nilsen (ny, på valg for 2 år)
Styremedlem: Petra Wognild (på gjenvalg for 2 år)

Styret i Mobilis skal ha totalt 5 medlemmer. Leder velges på årsmøtet, mens øvrig styre konstitueres på første styremøte.

Revisor: Águst Magnússon (på valg 2 år)

1. varamedlem: Anne-Grethe Lauritzen (på gjenvalg for 2 år)
2. varamedlem: Per Olav Kaldestad (ny, på valg for 2 år)

Vel møtt!

Vennlig hilsen styret i Mobilis

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *