21.1.2020

Mobilis kallar inn til årsmøte 2020

Norsk bibliotekforening si spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd kallar inn til årsmøte for alle med interesse for mobile bibliotek. Årsmøtet er lagt til barnebokkonferansen Se og les i Bergen.   Tid: Tysdag 11. februar kl. 16:00 Stad: Amalies hage, Bergen Off. Bibliotek Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar og referent 3. … Fortsett å lese Mobilis kallar inn til årsmøte 2020

9.12.2019

Stipendutlysing: barne- og ungdomslitteraturkonferansen Se og les i Bergen

God kjennskap til barne- og ungdomslitteratur er nødvendig kunnskap for tilsette i mobile bibliotek. Mobilis, Norsk bibliotekforening si spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd, lyser derfor  ut to stipend til Se og les, barne- og ungdomslitteraturkonferansen i Bergen, 11.-12. februar. Programmet er enno ikkje klart, men vert etterkvart publisert her:  https://bergenbibliotek.no/barn/seogles?searchterm=None Dei som søkjer stipend, må legge … Fortsett å lese Stipendutlysing: barne- og ungdomslitteraturkonferansen Se og les i Bergen

2.12.2019

Mobilis på studietur til Stockholm

Artikkelen står også på trykk på medlemssidene fra Norsk Bibliotekforening i Bok og Bibliotek 5-2019 Svensk bibliotekforening har nylig opprettet et ekspertnettverk for mobil bibliotekvirksomhet, som er den svenske versjonen av Mobilis, Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet. Anne Gerd Lehn og Tove Nilssen, styremedlemmer i Mobilis, dro på studietur til Stockholm for å møte … Fortsett å lese Mobilis på studietur til Stockholm

1.11.2019

Årsmøtereferat Mobilis Tromsø 2018

Sakspapirer til årsmøtet og årsmøtereferat Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv Dato: 25.01.18 kl. 15:45 Til stede: 16 personer (alle medlemmer og stemmeberettigede) Saksliste: Viser til egen innkalling. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen innsigelser. Innkalling og saksliste kunne derfor godkjennes. Sak 2: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere Anne Gerd Lehn valgt til møteleder, … Fortsett å lese Årsmøtereferat Mobilis Tromsø 2018

1.11.2019

Møteinnkalling og styremøtereferat 24.10.19

Referat frå styremøtet 24.10.19 på SkypeTid og sted: 24.10.19 på Skype Til stades: Sigrid Furnes, Hordaland fylkesbibliotek Tove Nilsen, Tromsø Bibliotek & Byarkiv Anne Gerd Lehn, Troms fylkeskommune/Kultur i Troms/ Bok- og kulturbussen i Sør-Troms Meldt forfall: Olga Skrinde, Akershus fylkesbibliotek Fråvær: Jørgen Betten, Tana/Nesseby bibliotek og Bokbussen Tana/Nesseby Permisjon: Kristian Nilsen, Trøndelag fylkesbibliotek Møteleiar: … Fortsett å lese Møteinnkalling og styremøtereferat 24.10.19

Gå til nyhetsarkiv >

Våre arrangementerSe alle våre arrangementer >

Invitasjon til Årsmøte i Mobilis 2020

NBFs spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet arrangerer Årsmøte annethvert år. Forrige årsmøte ble avholdt etter på Tromsø Bibliotek & Byarkiv januar 2018. Den gangen ble det avviklet i sammenheng med vårt eget seminar: «Bibliotek i farta» Til neste år planlegger vi å arrangere ÅRSMØTET i forbindelse med Barne- og ungdomskonferansen Se & Les som avvikles i … Fortsett å lese Invitasjon til Årsmøte i Mobilis 2020

Se hva som skjer sentralt >