1.11.2019

Årsmøtereferat Mobilis Tromsø 2018

Sakspapirer til årsmøtet og årsmøtereferat Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv Dato: 25.01.18 kl. 15:45 Til stede: 16 personer (alle medlemmer og stemmeberettigede) Saksliste: Viser til egen innkalling. Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen innsigelser. Innkalling og saksliste kunne derfor godkjennes. Sak 2: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere Anne Gerd Lehn valgt til møteleder, … Fortsett å lese Årsmøtereferat Mobilis Tromsø 2018

1.11.2019

Møteinnkalling og styremøtereferat 24.10.19

Referat frå styremøtet 24.10.19 på SkypeTid og sted: 24.10.19 på Skype Til stades: Sigrid Furnes, Hordaland fylkesbibliotek Tove Nilsen, Tromsø Bibliotek & Byarkiv Anne Gerd Lehn, Troms fylkeskommune/Kultur i Troms/ Bok- og kulturbussen i Sør-Troms Meldt forfall: Olga Skrinde, Akershus fylkesbibliotek Fråvær: Jørgen Betten, Tana/Nesseby bibliotek og Bokbussen Tana/Nesseby Permisjon: Kristian Nilsen, Trøndelag fylkesbibliotek Møteleiar: … Fortsett å lese Møteinnkalling og styremøtereferat 24.10.19

1.11.2019

Styremøtereferat 03.05.19

Referat fra styremøtet i Mobilis Tid: 3. mai 2019 kl. 09:30 Sted: Hordaland fylkesbiblioteks lokaler, Bergen Til stede: Sigrid Furnes, Anne Gerd Lehn, Olga Skrinde, Tove Nilssen Meldt forfall: Kristian Nilsen, Jørgen Betten (streikefast) Sigrid Furnes innkalte til styremøtet pr. epost. Møteleder: Sigrid Furnes Innledning: Anne Gerd og Tove ankom 2.mai pga. lang reisevei. Jørgen … Fortsett å lese Styremøtereferat 03.05.19

1.11.2019

Styremøtereferat 23.01.19

Referat frå styremøtet 23. januar 2019 Skype Tidspunkt: kl. 11:00 Til stades: Tove og Sigrid Meldt fråfall: Kristian, Jørgen, Anne Gerd, Olga Referent: Sigrid Det er ganske tvilsamt om det var eit beslutningsdyktig styre som hadde møte i dag, i og med at berre to av medlemma var til stades. Både Kristian og Olga prøvde … Fortsett å lese Styremøtereferat 23.01.19

1.11.2019

Møteinnkalling og styremøtereferat 19.02.18

Referat frå styremøtet 19. februar 2018 Skype Tidspunkt: 09:30 Til stades: Sigrid, Anne Gerd, Jørgen, Kristian Fråfall: Tove og Olga Møteleder: Anne Gerd Referent: Sigrid Furnes Kommentarar til referat frå årsmøte i Tromsø, 25, januar 2018: I staden for Jørgen Betten og Karen Brigitte Borud er valt inn i styret, skal det stå at Jørgen … Fortsett å lese Møteinnkalling og styremøtereferat 19.02.18

Gå til nyhetsarkiv >

Våre arrangementerSe alle våre arrangementer >

Invitasjon til Årsmøte i Mobilis 2020

NBFs spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet arrangerer Årsmøte annethvert år. Forrige årsmøte ble avholdt etter på Tromsø Bibliotek & Byarkiv januar 2018. Den gangen ble det avviklet i sammenheng med vårt eget seminar: «Bibliotek i farta» Til neste år planlegger vi å arrangere ÅRSMØTET i forbindelse med Barne- og ungdomskonferansen Se & Les som avvikles i … Fortsett å lese Invitasjon til Årsmøte i Mobilis 2020

Se hva som skjer sentralt >