Styret

Leder: Anne Gerd Lehn, Kultur i Troms – Kulturbussen

Nestelder: Sigrid Furnes, Hordaland fylkesbibliotek / Bokbåten Epos

Styremedlemmer:
Kasserer Tove Iren Nilssen, Tromsø bibliotek og byarkiv / Bokbussen i Tromsø
Lise Gyldmar, Akershus fylkeskommune / Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse /
Fylkesbiblioteket i Akershus / Bibliotekbussen i Akershus
Kristian Ingdal Nilsen, Sør-Trøndelag fylkeskommune / Kultur- og bibliotekbussen / Kultuvre- jïh gærjabusse

1. vara Petra Wognild, Nordland fylkesbibliotek / Sørsamisk bok- og kulturbuss /Gærjah
2. vara Anne Grethe Lauritzen, Buskerud fylkesbibliotek
3. vara Per Olav Kaldestad, forfatter