Bokbåten Epos, Norge

Månedens mobile enhet i november 2015: BOKBÅTEN EPOS Epos var i si tid eit pionerbygg, den var den største aluminiumsbåten i verda då den vart bygd i 1962. Han er bygd ved Fjellstrand båtbyggeri til teneste som bokbåt. Båten er 25 meter lang og gjekk i bokbåtfart for første gong våren 1963. I dag er … Fortsett å lese Bokbåten Epos, Norge

Bokbåten Epos – eit moderne kulturtilbod

Dette brevet er sendt til alle fylkespolitikarane i Hordaland, og har stått på trykk i Bømlo-Nytt, Sunnhordland og Kvinnheringen. Norsk Bibliotekforening, Spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd (Mobilis) og NBF Hordaland noterer at det endå ein gang er kome framlegg om nedlegging av bokbåten Epos i Hordaland. Bokbåten Epos har 52 stopp i 22 kommunar langs fjord- og … Fortsett å lese Bokbåten Epos – eit moderne kulturtilbod

Referat frå styremøte i Mobilis 2. oktober 2015

Stad: Tromsø folkebibliotek, Tromsø Tid: 2. oktober 2015 Til stades: Marit Hass, Vidar Sørum, Anne Gerd Lehn, Sigrid Furnes, Tove Nilssen (1. vara) Fråfall: Petra Wognild Referant: Sigrid Furnes, Anne Gerd Leh     8. Styret i Mobilis – kva no? Marit Hass og Vidar Sørum går ut av styret ved årsmøtet i mars. Styremedlemmer skal vekselvis … Fortsett å lese Referat frå styremøte i Mobilis 2. oktober 2015

Manglende statistikk for de mobile bibliotek enheter

I forbindelse med Bente Dammens innlegg om manglende statistikk for de mobile bibliotek enheter, har jeg lyst til å supplere med følgende: Dette viser vel nettopp det at mobile enheter IKKE  hører med i helheten, men oppfattes som et hyggelig ekstratilbud, gjerne med et visst preg av kulturminne og nostalgi . Helt motsatt av oppfatningene … Fortsett å lese Manglende statistikk for de mobile bibliotek enheter

Samnordiska bokbussen (Närp-bussen), Norge, Sverige og Finland

Månedens mobile enhet i september 2015: Samnordiska bokbussen (NÄRP-bussen) Aktiv siden juli 1979, først som et eksperiment startet av Nordisk Ministerråd og NÄrp-komiteen = nordiske distriktspolitikk ämbetsmannakommitteén. Den første bokbussen kom som en gave samt den første mobile bibliotek-mediabeståndet av Nordisk Ministerråd. Likeså sto Nordisk Ministerråd for driftskostnader helt eller delvis under det 3-årige eksperimentet. … Fortsett å lese Samnordiska bokbussen (Närp-bussen), Norge, Sverige og Finland

Kultur- og bibliotekbussen i Sør-Trøndelag/ Kultuvre-jih gærjabusse

Månedens mobile enhet i mai 2015: Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse. Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører i 12 kommuner i Sør-Trøndelag fylke, Engerdal kommune i Hedmark fylke og Älvdalens kommun i Sverige. Bussen følger skoleruten og kjører dermed fra januar-juni og august-desember. Vi har 37 stoppesteder hvorav 26 er skoler og barnehager. Hvert sted … Fortsett å lese Kultur- og bibliotekbussen i Sør-Trøndelag/ Kultuvre-jih gærjabusse

VEDRØRENDE INNKJØPSORDNINGENE FOR LITTERATUR

Bibliotekmiljøet er etter hvert blitt gjort kjent med at Norsk kulturråd har vedtatt endringer i kriteriene for tildelingen av Kulturfondbøker, gjeldende fra 1.1.2015. I den forbindelse har styret for Mobilis mottatt flere negative reaksjoner på dette vedtaket fra våre medlemmer. Mobilis er en spesialgruppe tilsluttet Norsk bibliotekforening og er en interesseorganisasjon for mobile enheter, eksempelvis … Fortsett å lese VEDRØRENDE INNKJØPSORDNINGENE FOR LITTERATUR

Statusrapport 2014

Mobilis har nylig hatt telefonstyremøte, der formålet var å følge opp agendaen fra det forrige styremøtet som var i Bergen i oktober 2014. Vi gjennomgikk hva som hadde skjedd siden sist, og diskuterte hvordan vi skulle arbeide videre med de målsetningene (og delmålene) som vi hadde avtalt i Bergen. Referat fra styremøtene blir i etterkant … Fortsett å lese Statusrapport 2014

Referat fra styremøtet 27.01.15

Til stede: Vidar Sørum, Marit Hass, Anne Gerd Lehn, Petra Wognild Fraværende: Sigrid Furnes Sted: Telefonmøte rekvirert gjennom NBF Møteleder: Marit Referent: Anne Gerd Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste utsendt på epost til styrets medlemmer av Marit. Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. Sak 2: Omfordeling av Kulturfondbøker Norsk … Fortsett å lese Referat fra styremøtet 27.01.15