Innkalling til styremøte 28.04.16

INNKALLELSE TIL STYREMØTE PÅ SKYPE Til: Sigrid, Lise, Tove, Kristian Tid: Torsdag 28.april Tidspunkt: 09.30-11.00 Saksliste: 1. Innkalling og saksliste til godkjennelse. Saker til eventuelt. 2. Konstituering av styret Sekretær. Styremedlem. Ansvar sosiale medier. 3. Virkeplan for 2016-18 Ansvarsfordeling Økonomi Aktivitetstilskudd (m/kriterier) Innlegg/leserbrev/annet – uttalelse fra styret om situasjonen for mobile enheter i Norge, sml.  med tall fra … Fortsett å lese Innkalling til styremøte 28.04.16

Innkalling til årsmøte i Mobilis

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet – Mobilis innkaller til Årsmøte i forbindelse med det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø i mars 2016. Saker til årsmøtet må meldes til styreleder Marit Hass, marithass69@gmail.com før 15 februar 2016. Sakspapirene publiseres på vår nettside: http://mobilis.norskbibliotekforening.no to uker før møtet. Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegata 94, 9008 Tromsø. Tid: Onsdag … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i Mobilis

Barnens bokbuss, Sverige

Månedens mobile enhet i februar 2016: Barnens bokbuss fra Stockholm, Sverige «Barnens bokbuss» er Stockholms eneste bokbuss og hovedoppgaven er å besøke barnehager og skoler som har vanskelig med å komme på biblioteket. Bussen besøker omtrent åtti barnehager, dagmammaer og noen fritidsordninger på den faste ruten. Fordi et mobilt bibliotek egner seg særlig bra for … Fortsett å lese Barnens bokbuss, Sverige

Bokbåten Epos, Norge

Månedens mobile enhet i november 2015: BOKBÅTEN EPOS Epos var i si tid eit pionerbygg, den var den største aluminiumsbåten i verda då den vart bygd i 1962. Han er bygd ved Fjellstrand båtbyggeri til teneste som bokbåt. Båten er 25 meter lang og gjekk i bokbåtfart for første gong våren 1963. I dag er … Fortsett å lese Bokbåten Epos, Norge

Bokbåten Epos – eit moderne kulturtilbod

Dette brevet er sendt til alle fylkespolitikarane i Hordaland, og har stått på trykk i Bømlo-Nytt, Sunnhordland og Kvinnheringen. Norsk Bibliotekforening, Spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd (Mobilis) og NBF Hordaland noterer at det endå ein gang er kome framlegg om nedlegging av bokbåten Epos i Hordaland. Bokbåten Epos har 52 stopp i 22 kommunar langs fjord- og … Fortsett å lese Bokbåten Epos – eit moderne kulturtilbod

Referat frå styremøte i Mobilis 2. oktober 2015

Stad: Tromsø folkebibliotek, Tromsø Tid: 2. oktober 2015 Til stades: Marit Hass, Vidar Sørum, Anne Gerd Lehn, Sigrid Furnes, Tove Nilssen (1. vara) Fråfall: Petra Wognild Referant: Sigrid Furnes, Anne Gerd Leh     8. Styret i Mobilis – kva no? Marit Hass og Vidar Sørum går ut av styret ved årsmøtet i mars. Styremedlemmer skal vekselvis … Fortsett å lese Referat frå styremøte i Mobilis 2. oktober 2015

Manglende statistikk for de mobile bibliotek enheter

I forbindelse med Bente Dammens innlegg om manglende statistikk for de mobile bibliotek enheter, har jeg lyst til å supplere med følgende: Dette viser vel nettopp det at mobile enheter IKKE  hører med i helheten, men oppfattes som et hyggelig ekstratilbud, gjerne med et visst preg av kulturminne og nostalgi . Helt motsatt av oppfatningene … Fortsett å lese Manglende statistikk for de mobile bibliotek enheter

Samnordiska bokbussen (Närp-bussen), Norge, Sverige og Finland

Månedens mobile enhet i september 2015: Samnordiska bokbussen (NÄRP-bussen) Aktiv siden juli 1979, først som et eksperiment startet av Nordisk Ministerråd og NÄrp-komiteen = nordiske distriktspolitikk ämbetsmannakommitteén. Den første bokbussen kom som en gave samt den første mobile bibliotek-mediabeståndet av Nordisk Ministerråd. Likeså sto Nordisk Ministerråd for driftskostnader helt eller delvis under det 3-årige eksperimentet. … Fortsett å lese Samnordiska bokbussen (Närp-bussen), Norge, Sverige og Finland

Kultur- og bibliotekbussen i Sør-Trøndelag/ Kultuvre-jih gærjabusse

Månedens mobile enhet i mai 2015: Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse. Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører i 12 kommuner i Sør-Trøndelag fylke, Engerdal kommune i Hedmark fylke og Älvdalens kommun i Sverige. Bussen følger skoleruten og kjører dermed fra januar-juni og august-desember. Vi har 37 stoppesteder hvorav 26 er skoler og barnehager. Hvert sted … Fortsett å lese Kultur- og bibliotekbussen i Sør-Trøndelag/ Kultuvre-jih gærjabusse