Bli medlem i Mobilis

Mobilis jobber for bedre bevegelige bibliotek. Vi er en del av Norsk Bibliotekforening, som er en interesseorganisasjon for deg som bruker bibliotek. Alle kan bli medlem i Norsk Bibliotekforening og Mobilis. Faktisk håper vi du vil melde deg inn med en gang!

Det koster 525 kroner i året å være personlig medlem i Norsk Bibliotekforening og Mobilis. Studenter, pensjonister og arbeidsledige betaler 300 kroner.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å melde inn forening eller institusjon (egne priser).

  • Hvis du er vervet av noen, skriv hvem her.