Innkalling til styremøte 18.10.17 Oslo

Innkalling til styremøte i Mobilis 2017
Tid: Onsdag 18. oktober 2017
Sted: Thon hotell Linne
Klokkeslett: 11.00 – 14:00
Hovedtema:
Bibliotekbussfaglig seminar i Tromsø 2018
Årsmøte for Mobilis 2018

Saksliste:
Sak 42: Oppfølging- og orienteringssaker:
–   Seminar i Sandefjord er trukket tilbake
–   Støtte til Mariann Schjeides kandidatur som leder er oversendt
–   Medlemsverving
–   Blogginnlegg og facebook – oppdateringer
–   Månedens mobile enhet
–   Utlysing av stipender: Tromsø, Aalborg
–   Styremedlemmer

Sak 43: Seminar Tromsø 2018
–   Program
–   Budsjettoversikt
–   Aktivitetstilskudd

Sak 44: Årsmøte 2018
–   Regnskap for 2016-2018
–   Årsmelding for 2016-2018
–   Budsjettforslag for 2018-2020
–   Virksomhetsplan for 2018-2020
–   Valg 2018-2020

Sak 45: Eventuelt

Harstad, 17.10.17
Anne Gerd

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *