28.2.2018

Den vellykkede bibliotekbussen

Den vellykkede bibliotekbussen Hovedstyremedlem Ole Ivar Burås Storø rapporterer fra Mobilis‘ konferanse for mobile bibliotek i Tromsø 25. januar 2018. Bibliotekbuss ruler, men det trengs en større bevisstgjøring av mulighetene som finnes med rullende bibliotek. Blant folk flest generelt, og i nasjonale meldinger spesielt. Mye av seminaret handlet om å få fram verdien av bibliotekbuss, … Fortsett å lese Den vellykkede bibliotekbussen

28.2.2018

Årsmøtereferat Mobilis 2018

Sakspapirer og årsmøtereferat Tromsø Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv Dato: 25. januar 2018, kl. 15.45 Tilstede: 16 personer (alle medlemmer og stemmeberettigede) Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen innsigelser. Innkalling og saksliste kunne derfor godkjennes. Sak 2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere Anne Gerd Lehn valgt til møteleder, Karina Bording Halgunset referent og … Fortsett å lese Årsmøtereferat Mobilis 2018

9.2.2018

Mobilis’ innspel til ny kulturmelding

Innspel til ny kulturmelding Mobilis, Norsk bibliotekforening si spesialgruppe for mobile bibliotek har dette innspelet til den nye kulturmeldinga: «Kulturpolitikk for ei ny tid»: Som ein lekk i ein plan om å styrke den mobile bibliotekverksemda, ber vi om at bibliotekbussar på nytt vert teke inn i og nemnd i «Retningsliner for forvalting av desentralisert … Fortsett å lese Mobilis’ innspel til ny kulturmelding

22.11.2017

Innkalling til Årsmøte i Mobilis 25.01.18

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet innkaller alle med interesse for mobile bibliotek til årsmøte i forbindelse med bibliotekbusseminaret i Tromsø. Tid: Torsdag 25.januar 2018 kl. 14:45-15:30 Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegt. 94, 9008 Tromsø Saksliste: 1.   Godkjenning av innkalling og saksliste 2.    Valg av møteleder og referent 3.    Rapport om virksomheten 2016-2017 4.    … Fortsett å lese Innkalling til Årsmøte i Mobilis 25.01.18

1.11.2017

Bibliotek i farta 25. januar 2018 / Johtti Girjerájus 25. beaivvi 2018

Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet – MOBILIS – arrangerer seminar i Tromsø 25. januar 2018 / Norgga Girjerájussearvvi MOBILIS – erenomášjoavku mobiila girjerájusdoaimma váras lágida seminára Romssas ođđajagimánu 25. beaivvi. 2018. Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Grønnegt. 94, 9008 Tromsø Báiki: Romssa girjerájus ja gávpotarkiiva, Grønnegt. 94, 9008 Tromsø Mobilis inviterer alle med interesse … Fortsett å lese Bibliotek i farta 25. januar 2018 / Johtti Girjerájus 25. beaivvi 2018

Gå til nyhetsarkiv >

Våre arrangementerSe alle våre arrangementer >

Årsmøtereferat Mobilis 2018

Sakspapirer til årsmøtet og                            årsmøtereferat Tromsø Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv Dato: 25.01.18 kl. 15:45 Til stede: 16 personer (alle medlemmer og   stemmeberettigede) Saksliste: Viser til egen innkalling. Sak 1:   Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen innsigelser. Innkalling og saksliste kunne derfor godkjennes. Sak 2:   Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere Anne Gerd Lehn valgt til … Fortsett å lese Årsmøtereferat Mobilis 2018

Se hva som skjer sentralt >